Projekt “FishHawk Rad”

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:

uniCORE, s.r.o. Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice

Miesto realizácie:

Ulica svornosti 42, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06

Opis projektu:

Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Softvérový vývoj mobilných aplikácií má rýchlo rastúci trhový potenciál. Aktivity spoločnosti uniCORE sú zamerané na vývoj a individuálne prispôsobeného softvéru, ktorý podporuje obchodné procesy v súlade s požiadavkami definovanými konkrétnymi zákazníkmi a to už vyše desať rokov. Pracovné skúsenosti hlavného tímu spoločnosti ukazujú, že dnes v Európe neexistuje nástroj, ktorý by umožnil rýchly a efektívny rozvoj podnikových aplikácií s multiplatformovou podporou a to pomocou vizuálneho dizajnu namiesto programovania v tradičnom jazyku.

Projekt vyvíjaný na Slovensku predpokladá, že spoločnosť a komunita vývojárov uvítajú vznik takéhoto produktu pre zrýchlený vývoj aplikácií.

Nenávratný finančný príspevok: 50 000,00 €

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: