Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Názov a sídlo priímateľa:

uniCORE, s.r.o.  Ulica svornosti 42,
Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 821 06

Názov projektu:

FishHawk RAD

Cieľ projektu

Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Miesto realizácie:

Ulica svornosti 42,
Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 821 06

Výška poskytnutého NFP:

50 000,00 €

Opis projektu:

Softvérový vývoj mobilných aplikácií má rýchlo rastúci trhový potenciál.
Aktivity spoločnosti uniCORE sú zamerané na vývoj a individuálne prispôsobeného softvéru, ktorý podporuje obchodné procesy v súlade s požiadavkami definovanými konkrétnymi zákazníkmi a to už vyše desať rokov.

Pracovné skúsenosti hlavného tímu spoločnosti ukazujú, že dnes v Európe neexistuje nástroj, ktorý by umožnil rýchly a efektívny rozvoj podnikových aplikácií s multiplatformovou podporou a to pomocou vizuálneho dizajnu namiesto programovania v tradičnom jazyku.
To je dôvod, prečo vývoj FishHawk RAD stanovuje ambíciu vyplniť medzeru na trhu a poskytnúť vývojové prostredie pre podnikové aplikácie, ktoré bude mať
uvedené vlastnosti a prinesie viac než 50% úspory úsilia v porovnaní so súčasnými postupmi pri používaní na vývoj obchodných aplikácií. Hlavným dôvodom
zníženia úsilia je zjednotený nástroj, kde jednotlivé komponenty aplikácie sú navrhnuté naraz pre viaceré cieľové platformy.

Projekt vyvíjaný na Slovensku predpokladá, že spoločnosť a komunita vývojárov uvítajú vznik takéhoto produktu pre zrýchlený vývoj aplikácií.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na: