"So spoločnosťou UniCore, s.r.o. spolupracujem od roku 2011 na projektoch týkajúcich sa vymáhania pohľadávok v bankovom sektore. Spolupráca je na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni, odborníci tejto spoločnosti sú vždy ochotní, promptní a pripravení riešiť akékoľvek zadanie, change requesty, prípadne problémovú situáciu. Znalosti a zručnosti, ktorými disponujú, dokážu efektívne pretransformovať do každej realizovanej implementácii, či už softvérového riešenia alebo nastavenia procesov.

Spolupráca so spoločnosťou UniCore, s.r.o. je jednoznačným prínosom v každodennej práci a skutočnou pridanou hodnotou na trhu v oblasti softvérového riešenia."

Ing. Adriana BERTÓKOVÁ, Sberbank Slovensko, a. s.

"Unicore pracoval na niekoľkých projektoch pre Sberbank Slovensko s rôznym zameraním. Všetky projekty boli odovzdané v rámci požadovanej špecifikácie a všeobecne boli pozitívne prijaté používateľmi. Čo je však oveľa dôležitejšie ako realizácia úspešného projektu, je dlhoročná dobrá spolupráca postavená na dôvere a garancii bezproblémovej prevádzky a dodržiavani SLA."

Ján GRUJBÁR, Sberbank Slovensko, a.s.

"So spoločnosťou uniCore spolupracujeme pri automatizácii spracovania exekučných príkazov. Vzhľadom na doterajšiu skúsenosť môžem spoločnosť uniCORE len odporučiť. Oceňujem najmä profesionálny a flexibilný prístup."

Roman ŠEBO, OTP Banka Slovensko, a.s.