Služby

Konzultácie – systémová architektúra, optimalizácia procesov

Analýza – UML - procesná, prípady použitia, testovacie scenáre

Projektové riadenie – klasický alebo agilný prístup

Systémová integrácia – servisne orientovaná architektúra (SOA), databázová, proprietárna

Automatizácia obchodných procesov – systémy pre riadenie dokumentácie, automatizované pracovné postupy

Business IntelligenceBusiness Intelligence – dátové sklady (DWH)

ReportingReporting – kľúčové výkonnostné ukazovatele (KPI), štatistiky, dátová kvalita

Bezpečnosť – správa prístupov (IDM), bezpečnosť informácií a správa udalostí (SIEM), prevencia úniku informácií (DLP), ochrana údajov

Ladenie výkonnosti – databázy, aplikácie

Servisná podpora (SLA) – operačné systémy, sieťová infraštruktúra, informačné systémy a aplikácie

Testovanie – automatizované testy, testy používateľského rozhrania (GUI), výkonnostné testy, testy limitov systémov

Školenia – koncový používatelia, administrátori, databázový programátori

Vývoj mobilných aplikácií – HTML5, hybridné, natívne

Sme partnermi spoločností