DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA S DODANÝM PRODUKTOM A SLUŽBAMI

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka za účelom prieskumu Vašej spokojnosti s našimi službami a zároveň odoslať.

Ohodnoťte prosím Vašu spokojnosť so službami našej spoločnosti celkove v stupnici 1 – 4.
Číslo 1 vyjadruje maximálnu spokojnosť , číslo 4 maximálnu nespokojnosť.


1. Vyznačte údaje, ktoré Vás najviac/najmenej uspokojujú vo vzťahoch k spoločnosti uniCORE s.r.o. a k našej práci: