Digitální transformace
akceleruje vaše podnikání

Digitální transformace poskytuje komplexní a okamžitý přehled o stavu vašeho podnikání, abyste včas mohli reagovat na rychle měnící se trh. Pracujte efektivně a mějte finanční zdraví vaší společnosti i další progres pod kontrolou.
digitalna-transformacia-unicore

Začněte od základů

JAK POSTUPOVAT
Správné otázky pomáhají stanovit cíle, bez kterých není možné vybrat správné řešení.
Čtyři pilíře jsou pevným základem každé úspěšné digitální transformace.

Správné otázky

Potřeby každé společnosti jsou různé, proto i digitální transformace znamená pro každou společnost něco jiného. Klíčovými jsou odpovědi na správné otázky, které korespondují s vizí společnosti. Pokud s nimi potřebujete pomoci, domluvte si s námi konzultaci a my vám rádi pomůžeme.

Stanovení cílů

Jak může vypadat společnost budoucnosti? Podívejte se na seznam cílů, které máte na nejbližší roky. Nyní se podívejte ještě mnohem dál - musíte být vizionářem. Při digitální transformaci si nastavte velké cíle, aby změny na sebe navazovaly. Díky tomu ušetříte spoustu času, energie i financí.

Řešení

Na všechny odvážné kroky máme řešení, proto si omezení nedávejte. Ukážeme vám některé z připravených nástrojů, které při digitální transformaci používáme. Je možné je integrovat za krátký čas a pomáhají při naplňování vašich nejodvážnějších vizí.

Čtyři pilíře digitální tranformácie

PRŮVODCE ŘEŠENÍMI
digitalizacia-postup-unicore

Digitalizace vztahů se zákazníky

Digitalizace vztahů se zákazníky pomáhá porozumět cílové skupině a přizpůsobovat jim nabídky, zlepšuje poskytování zákaznické zkušenosti v procesu nákupu, buduje vztah se zákazníky kvalitní následnou péčí.

digitalna-transformacia-unicore

Efektivní získávání a využívání dat

Pravděpodobně nejvýznamnější konkurenční výhoda i do budoucna budou data a práce s nimi. K tomu je nezbytné využívat umělou inteligenci a správné budovat datovou a digitální platformu s ohledem na stávající systémy.

digitalna-automatizacia-ludskych-cinnosti

Budování talentů lidí je nezbytností

Stroje a umělá inteligence postupně suplují nahraditelné činnosti lidí. I technologie potřebují obsluhu a měly by být obsluhovány lidmi se znalostí potřeb trhu a zákazníků. Potřebujete vůdčí osobnosti - ne pouze manažery.

digitalna-automatizacia-procesov

Digitalizace operací a automatizace procesů

Aby měla umělá inteligence s čím pracovat a aby se daly automatizovat procesy, je nezbytné umět využívat i data z papírových dokumentů. Řešením je digitalizace zkracující čas zpracování a eliminující lidskou chybovost.

Domluvte si s námi konzultaci k otázkám digitální transformace.
Promluvte s námi o vašich potřebách.​

+ 421 2 436 307 04

Najdeme řešení, které naplní vaše požadavky.

Služby které akcelerují
transformaci vašeho podnikání

sprievodca postupom

Podnikání je ovlivněno zejména změnami externího prostředí, na které je třeba co nejdříve reagovat. Zákazníci mění chování a požadavky, konkurence využívá technologické inovace. Držet krok s dynamicky měnícími se podmínkami vyžaduje co nejrychlejší vyhodnocení informací a přijetí potřebných změn.

Základním předpokladem pro úspěšnou realizaci změn je správné vyhodnocení aktuálního stavu, ve kterém se společnost nachází. Digitální transformace je kontinuální proces zlepšování činností společnosti s cílem zpracovávat informace v reálném čase a okamžitě reagovat na události ve vztahu k zákazníkovi.

Klíčové indikátory výkonnosti (KPI) Reporting (BI)

Cíle společnosti jsou jednoduše sledovatelné na základě definovaných klíčových indikátorů výkonnosti. Hlavní indikátory výkonnosti jsou detailně rozděleny pro jednotlivé organizační útvary na konkrétní úkoly a očekávané výsledky.

Velké množství produkčních dat je konsolidované do individuálních monitorovacích panelů - dashboardů, které prezentují aktuální stav plnění úkolů. Statistické reporty poskytují detailní pohled na konkrétní činnosti, podle potřeby v reálném čase nebo v pravidelných intervalech.

Automatizace procesů (BPM)

Hlavním benefitem automatizace procesů je zrychlení provozování a zvýšení kvality dodržováním definovaných pracovních postupů.Výsledkem je okamžitý přehled o stavu zpracování pracovních úloh a možnost optimalizace problematických činností v procesu.

Procesy obsahují kombinaci technických úkolů, které jsou prováděny automaticky téměř bez zdržení informačním systémem a úkolů, které jsou zpracovávány pracovníky na základě konsolidovaných informací a jejich kompetencí. Výhodou automatizace procesů je možnost plánování jejich realizace a jednoduché provedení změn.

Automatizace opakovaných lidských činností (RPA)

Společnosti často využívají informační systémy, které jsou uzavřeny, což znemožňuje jejich vzájemnou integraci do procesů. Důvody mohou být jejich technologická zastaralost nebo chybějící oprávnění pro manipulaci s nimi. Důsledkem chybějících integrací je zvýšená pracnost při výkonu opakovaných činností pracovníky, jak bývá přepisování údajů do různých částí aplikace pouze prostřednictvím uživatelského rozhraní.

Robotická automatizace umožňuje jednoduchým způsobem automatizovat rutinní činnosti prováděné pracovníky, s přihlédnutím různých zdrojů informací a používaných aplikací na úrovni uživatelského rozhraní. Roboty umí tyto činnosti vykonávat i bez potřebného dohledu a učit se novým postupům prostřednictvím zabudované umělé inteligence.

Digitalizace a kategorizace informací

Informace, které vznikají při podnikání, mají různý charakter a dostupnost. Bezpečnost a legislativní požadavky ovlivňují možnosti manipulace s informacemi. Digitalizace fyzických papírových dokumentů umožňuje převést dokumenty do elektronické formy. Součástí je zaručena elektronická konverze, která umožňuje nahradit papírové dokumenty elektronickými plně, při splnění legislativních požadavků.

Elektronické dokumenty lze kategorizovat a extrahovat z nich informace, potřebné pro jejich automatizované zpracování a zajištění selektivního přístupu k nim.

Integrace informačních systémů (ESB)

Dostupnost údajů informačních systémů a jejich funkcí, které interně provádějí, je kritická z pohledu automatizace činností společnosti. Závislost mezi činnostmi v různých informačních systémech může být kritická z pohledu jejich celistvosti - transakce.

Proto je třeba využít integrační nástroje, které zajistí provedení všech činností v rámci jedné transakce a zároveň podporují datové transformace mezi systémy.

Umělá inteligence (AI) strojové učení (ML)

Pracovní postupy lze optimalizovat dlouhodobým vyhodnocováním zpracovávaných informací ve vztahu k dostupným externím informacím, které je mohou ovlivňovat.

Využitím strojového učení lze identifikovat souvislosti ovlivňující výsledné informace a tím definovat vzorce chování. Identifikované vzorce jsou využitelné při provádění pracovních postupů a umělou inteligencí při návrzích na jejich optimalizaci.

Chcete spustit proces digitální transformace, ale nevíte kde začít?
Pomůžeme Vám.

Podáme Vám pomocnou ruku, jsme v této oblasti zkušení a umíme vám pomoci.
Domluvte si bezplatnou konzultaci ještě dnes - jde přece o váš úspěch.