DocArch-logo

Dlouhodobá archivace
elektronických dokumentů

Požadavky na dostupnost dokumentů odpovídají jejich obsahu a věku. Není ekonomicky výhodné uchovávat na úložných zařízeních s rychlým přístupem elektronické dokumenty, které jsou potřeba jen občas nebo vůbec. Informace je třeba dlouhodobě archivovat zejména z legislativních důvodů a pro účely možných reklamací. Nejvíce ovlivňují archivaci ekonomické zákony a zákon o ochraně osobních údajů GDPR. Proto je výhodné starší dokumenty archivovat na levnější úložná zařízení.
dlhodoba-archivacia-dokumentov-unicore

pptx

jpg

docx

txt

xlsx

csv

pdf

eml

png

zip

Archivace souborů

Aplikace pro archivaci souborů podporuje archivování jakýchkoliv strukturovaných a nestrukturovaných dokumentů, souborů a jejich metadat ve velkých počtech a objemech. Řádově v počtu desítek milionů dokumentů a v objemu stovek terabajtů.

Podporované je zpracování ZIP archivů, jejichž obsah je analyzován za účelem zpřístupnění informací v nich uložených. Přístupová oprávnění k archivovaným souborům lze řídit na úrovni typů souborů.

archivacia-suborov
vyhladavanie-archivovane-subory

Dostupnost informací

Metadata jsou využívány pro rychlé a snadné vyhledávání dokumentů. Obsah archivovaných souborů může být indexovaný na základě konfigurace aplikace podle jejich typu. Indexované soubory umožňují plnotextové vyhledávání informací v rámci souborů.

Fulltextové vyhledávání umožňuje vyhledat soubory podle informací, které nejsou uloženy v jejich metadatech, které byly definovány při jejich vzniku a nebylo předem jasné, že mají být podle nich dohledatelné.

Domluvte si s námi konzultaci k otázkám dlouhodobé archivace.
Promluvte s námi o vašich potřebách.​

+ 421 2 436 307 04

Najdeme řešení, které naplní vaše požadavky.

Plán archivace

Aplikace podporuje automatický přesun archivovaných souborů mezi různými datovými úložišti na základě konfigurovatelného plánu – retenčních pravidel. Retenční pravidla jsou definovány pro konkrétní typy archivovaných souborů. Novější soubory lze archivovat v datovém úložišti, kde jsou dostupné on-line.

Starší soubory mohou být archivovány na páskové knihovně, která je zpřístupní na požádání v přijatelném čase. Prošlé dokumenty jsou automaticky vymazány na základě retenčních pravidel pro skartaci.

planovane-zalohovanie-dat
robustny-skalovatelny-archiv

Robustnost a škálovatelnost

Součástí aplikace je konektor pro archivaci dokumentů uložených v informačním systému SAP a jejich zpětné zpřístupnění v SAP. V případě požadavku je možné jednoduše rozšířit aplikaci o další konektory a integrace.

Aplikace podporuje archivaci souborů na různé datové úložiště dostupné prostřednictvím síťových protokolů NFS, SMB, FTP, WebDav a dalších. Webové uživatelské rozhraní poskytuje nástroje pro práci s archivovanými soubory a statistiky o činnosti aplikace.

Konzultace k produktu

Získejte podrobné informace o aplikaci "Dlouhodobá Archivace Elektronických Dokumentů"
Stačí vyplnit nezávazný formulář, budeme Vás kontaktovat.