Základní funkcionalita
aplikace DMSFLOW

DMSFLOW obsahuje robustní a škálovatelné komponenty, které poskytují funkce pro práci s dokumenty a procesy s jednoduchou integrací s jinými aplikacemi.

Business process management​

DMSFLOW umožňuje vytvářet a upravovat procesy deklarativním způsobem tak, aby přesně odpovídaly potřebám konkrétního zákazníka.

Centrální uživatelské rozhraní pro práci s úlohami

Automatické generování úloh pro uživatele na základě definovaných procesů

Zastupování podle plánované dostupnosti uživatele, delegování úkolů a dynamické řízení přístupu k potřebným dokumentům

 • Centrální uživatelské rozhraní pro práci s úlohami
 • Automatické generování úloh pro uživatele na základě definovaných procesů
 • Zastupování podle plánované dostupnosti uživatele, delegování úkolů a dynamické řízení přístupu k potřebným dokumentům
 • Dvoustupňové schvalování a připomínkování dokumentů
 • Konfigurovatelné procesy pro automatizované zpracování dokumentů
 • Vyhodnocování pravidel na základě matice parametrů
 • Konfigurovatelné API pro integraci s jinými aplikacemi
 • Jednoduše přizpůsobitelné uživatelské rozhraní s jazykovými verzemi, včetně seznamů, formulářů a potřebných integrací s jinými aplikacemi
 • Napojení na adresářové služby společnosti (LDAP, Active Directory)

Business process managemen

DMSFLOW umožňuje vytvářet a upravovat procesy deklarativním způsobem tak, aby přesně odpovídaly potřebám konkrétního zákazníka.

 • Centrální uživatelské rozhraní pro práci s úlohami
 • Automatické generování úloh pro uživatele na základě definovaných procesů
 • Zastupování podle plánované dostupnosti uživatele, delegování úkolů a dynamické řízení přístupu k potřebným dokumentům
 • Centrální uživatelské rozhraní pro práci s úlohami
 • Automatické generování úloh pro uživatele na základě definovaných procesů
 • Zastupování podle plánované dostupnosti uživatele, delegování úkolů a dynamické řízení přístupu k potřebným dokumentům
 • Dvoustupňové schvalování a připomínkování dokumentů
 • Konfigurovatelné procesy pro automatizované zpracování dokumentů
 • Vyhodnocování pravidel na základě matice parametrů
 • Konfigurovatelné API pro integraci s jinými aplikacemi
 • Jednoduše přizpůsobitelné uživatelské rozhraní s jazykovými verzemi, včetně seznamů, formulářů a potřebných integrací s jinými aplikacemi
 • Napojení na adresářové služby společnosti (LDAP, Active Directory)

Document management system

Rozhraní, zobrazující dokument v požadovaném kontextu – spolu s jeho přílohami, souvisejícími dokumenty, historií verzí i historií připomínkování, schvalování.

Kategorizace dokumentů podle typů a registraturních značek

Podrobná zpráva přístupových práv k jednotlivým dokumentům podle skupin uživatelů a uživatelů

Vyhledávání v dokumentech a jejich atributech prostřednictvím parametrů nebo libovolného textu

 • Rozšířené verzování dokumentů na základě typů dokumentů
 • Vymazání dokumentů na základě GDPR pravidel a registraturních značek
 • Konverze dokumentů do PDF
 • Konfigurovatelný Podací plán
 • Centrální úložiště pro jakýkoliv objem dokumentů
 •  

Document management system

Rozhraní, zobrazující dokument v požadovaném kontextu – spolu s jeho přílohami, souvisejícími dokumenty, historií verzí i historií připomínkování, schvalování.

 • Kategorizace dokumentů podle typů a registraturních značek
 • Podrobná zpráva přístupových práv k jednotlivým dokumentům podle skupin uživatelů a uživatelů
 • Vyhledávání v dokumentech a jejich atributech prostřednictvím parametrů nebo libovolného textu
 • Rozšířené verzování dokumentů na základě typů dokumentů
 • Vymazání dokumentů na základě GDPR pravidel a registraturních značek
 • Konverze dokumentů do PDF
 • Konfigurovatelný podací plán
 • Centrální úložiště pro jakýkoliv objem dokumentů

Realizujte změny krátkém čase

Poskytujte nové produkty a služby rychleji ukládáním a zpracováním dokumentů na jednom místě. Zkraťte čas potřebný pro zpracování dokumentů podle předem definovaných procesů.

Rozvíjejte podnikání a expandujte

Podpořte jedinečnost vašeho podnikání aplikací, která se přizpůsobí vašim individuálním potřebám. Automatizujte opakované činnosti integrací stávajících aplikací a digitalizací dokumentů.

Administrativní Procesy
PRO APLIKACI DMSFLOW

DMSFLOW je jednoduše přizpůsobitelná aplikace pro automatizaci životního cyklu dokumentů, která pokrývá celý cyklus od jeho vytvoření až po skartaci.

Elektronická registratura

Zajišťuje ukládání dokumentů, řízení přístupů, procesy archivace a vyřazování podle definovaného spisového pořádku.

Zpracování e-mailů přijatých a odeslaných z centrálních poštovních schránek společnosti

Konfigurovatelný proces zpracování obsahu e-mailových schránek a zařazení do příslušných agend

Automatizované vytváření úloh pro zpracování příchozích e-mailů

 • Záznam příchozí a odchozí papírové pošty včetně uložení naskenovaných dokumentů
 • Přizpůsobené uživatelské rozhraní pro příchozí, odchozí elektronickou a papírovou poštu
 • Konverze e-mailů do formátu PDF se zachováním obsahu zpráv

Elektronická registratura

Zajišťuje ukládání dokumentů, řízení přístupů, procesy archivace a vyřazování podle definovaného spisového pořádku.

 • Zpracování e-mailů přijatých a odeslaných z centrálních poštovních schránek společnosti
 • Konfigurovatelný proces zpracování obsahu e-mailových schránek a zařazení do příslušných agend
 • Automatizované vytváření úloh pro zpracování příchozích e-mailů
 • Záznam příchozí a odchozí papírové pošty včetně uložení naskenovaných dokumentů
 • Přizpůsobené uživatelské rozhraní pro příchozí, odchozí elektronickou a papírovou poštu
 • Konverze e-mailů do formátu PDF se zachováním obsahu zpráv

Automatizované zpracování přijatých faktur

Automatizuje všechny rutinní operace při zpracování faktur od přijetí v papírové nebo elektronické formě, přes jejich digitalizaci až po schválení a finální zpracování.

Automatické zpracování přijatých e-mailů a identifikace faktur

Jednoduchá konfigurace schvalovacích pravidel včetně přiřazení schvalujícím a automatického schvalování

Automatická extrakce dat z faktur

 • Zpracování faktur, opravných dokladů a dalších příloh
 • Zamítnutí chybné faktury a vrácení dodavateli
 • Dvoustupňové schválení přijatých faktur na základě pravidel a vygenerovaných uživatelských úloh
 • Automatické schvalování faktur na základě konfigurovatelných pravidel
 • Přizpůsobené uživatelské rozhraní pro práci s přijatými fakturami a platebními příkazy
 • Jednoduchá integrace s účetním systémem a bankou
 • Automatická extrakce položek faktury včetně kontroly kvality vykonávané lidmi, bez nutnosti zásahu uživatele, od 0,30 EUR bez DPH za fakturu

Zpracování přijatých faktur

Automatizuje všechny rutinní operace při zpracování faktur od přijetí v papírové nebo elektronické formě, přes jejich digitalizaci až po schválení a finální zpracování.

 • Automatické zpracování přijatých e-mailů a identifikace faktur
 • Jednoduchá konfigurace schvalovacích pravidel včetně přiřazení schvalujícím a automatického schvalování
 • Automatická extrakce dat z faktur
 • Zpracování faktur, opravných dokladů a dalších příloh
 • Zamítnutí chybné faktury a vrácení dodavateli
 • Dvoustupňové schválení přijatých faktur na základě pravidel a vygenerovaných uživatelských úloh
 • Automatické schvalování faktur na základě konfigurovatelných pravidel
 • Přizpůsobené uživatelské rozhraní pro práci s přijatými fakturami a platebními příkazy
 • Jednoduchá integrace s účetním systémem a bankou
 • Automatická extrakce položek faktury včetně kontroly kvality vykonávané lidmi, bez nutnosti zásahu uživatele, od 0,30 EUR bez DPH za fakturu

Smluvní dokumentace

Přehledně roztřídí dokumenty, jejich detaily a náhledy, dostupné na jedno kliknutí. Unikátní vlastností je zobrazení všech dokumentů ve složce, ve verzích platných v zvoleném čase.

Přehledný registr obchodních partnerů a dokumentace partnera

Řízené vytváření, anotace a schvalování dokumentů MS Office generovaných ze šablon

Dvoustupňové schvalování dokumentů podle pravidel definovaných uživatelem

 • Evidence atributů smlouvy a smluvní dokumentace
 • Správa MS Office šablon
 • Zobrazení dokumentů platných ve zvoleném čase
 • Personalizované uživatelské rozhraní pro práci se smluvní dokumentací, spravované jednotlivými uživateli
 • Elektronické, vícekanálové doručování a dálkové podepisování dokumentů prostřednictvím služby DocuSign, od 1,00 EUR bez DPH / dokument

Smluvní dokumentace

Přehledně roztřídí dokumenty, jejich detaily a náhledy, dostupné na jedno kliknutí. Unikátní vlastností je zobrazení všech dokumentů ve složce, ve verzích platných v zvoleném čase.

 • Přehledný registr obchodních partnerů a dokumentace partnera
 • Řízené vytváření, anotace a schvalování dokumentů MS Office generovaných ze šablon
 • Dvoustupňové schvalování dokumentů podle pravidel definovaných uživatelem
 • Evidence atributů smlouvy a smluvní dokumentace
 • Správa MS Office šablon
 • Zobrazení dokumentů platných ve zvoleném čase
 • Personalizované uživatelské rozhraní pro práci se smluvní dokumentací, spravované jednotlivými uživateli
 • Elektronické, vícekanálové doručování a dálkové podepisování dokumentů prostřednictvím služby DocuSign, od 1,00 EUR bez DPH / dokument

ISO dokumentace,
interní předpisy a nařízení

Automaticky iniciuje revizi dokumentů, obeznámí zaměstnance o změnách a poskytuje evidenci o obeznámení se s aktuální směrnicí nebo předpisem.

Řízené vytváření, komentování a schvalování MS Office dokumentů generovaných ze šablon

Řízený přístup k schváleným dokumentům podle hierarchie společnosti

Seznámení zaměstnanců s nově publikovanými dokumenty

 • Zpráva vazeb mezi dokumenty
 • Dvoustupňové schvalování dokumentů podle pravidel definovaných uživatelem
 • Záznam seznámení se uživatelů s obsahem publikovaných dokumentů
 • Automatizovaný proces sledování platnosti a obnovy dokumentů
 • Příprava budoucích verzí dokumentů a jejich automatické publikování
 • Správa MS Office šablon
 • Přizpůsobené uživatelské rozhraní pro práci s ISO dokumentací

ISO dokumentace, interní předpisy a nařízení

Automaticky iniciuje revizi dokumentů, obeznámí zaměstnance o změnách a poskytuje evidenci o obeznámení se s aktuální směrnicí nebo předpisem.

 • Řízené vytváření, komentování a schvalování MS Office dokumentů generovaných ze šablon
 • Řízený přístup k schváleným dokumentům podle hierarchie společnosti
 • Seznámení zaměstnanců s nově publikovanými dokumenty
 • Zpráva vazeb mezi dokumenty
 • Dvoustupňové schvalování dokumentů podle pravidel definovaných uživatelem
 • Záznam seznámení se uživatelů s obsahem publikovaných dokumentů
 • Automatizovaný proces sledování platnosti a obnovy dokumentů
 • Příprava budoucích verzí dokumentů a jejich automatické publikování
 • Správa MS Office šablon
 • Přizpůsobené uživatelské rozhraní pro práci s ISO dokumentací

Kategorizujte vytvářené dokumenty

Vytvořte kategorie dokumentů, které se vytvářejí na základě šablon jako součást procesů nebo jsou vytvářeny ad-hoc, uživateli. Určete, jaké atributy budou dokumenty obsahovat, kteří uživatelé budou k nim mít přístup a jaký proces je odpovědný za jejich zpracování během jejich životního cyklu.

Plánujte pracovní činnosti

Definujte pracovní postupy, na základě kterých jsou uživatelům vytvořeny a přiřazeny úlohy ke zpracování, zobrazené v osobním seznamu úloh. Nakonfigurujte automatické a manuální delegování úloh v případě, pokud nejsou přítomni uživatelé nebo oddělení odpovědné za jejich zpracování.

Benefity aplikace

PROČ POUŽÍVAT DMSFLOW

Benefity aplikace

PROČ POUŽÍVAT DMSFLOW

DocScan

Skenování a indexování dokumentů

Nástroj pro digitalizaci a kategorizaci dokumentů umožňuje převést papírové dokumenty na elektronické. Skenujte a kategorizujte dokumenty přímo do aplikace DMSFLOW.

Konzultace k produktu

Získejte informace o možnostech implementace aplikace "DMSFLOW" pro vaši společnost.
Stačí vyplnit nezávazný formulář, budeme Vás kontaktovat.