správa a řízení firemních dokumentů

Vytvářejte a spravujte dokumenty v aplikací, která se jednoduše přizpůsobí potřebám vaší společnosti

správa a řízení firemních dokumentů

Vytvářejte a spravujte dokumenty v aplikací, která se jednoduše přizpůsobí potřebám vaší společnosti

Základní funkcionalita

APLIKACE DMS FLOW

DMS Flow je aplikace postavena na robustních a škálovatelných komponentech, ktere poskytuji funkce pro práci s dokumenty s možnosti integrace na další informační systemy.

Business process management​

DMS Flow umožňuje vytvářet a upravovat procesy deklarativním způsobem tak, aby přesně odpovídaly potřebám konkrétního zákazníka.

Obsahuje funkcionalitu:

Business process management​

DMS Flow umožňuje vytvářet a upravovat procesy deklarativním způsobem tak, aby přesně odpovídaly potřebám konkrétního zákazníka.

 • Centrální uživatelské rozhraní pro práci s úlohami
 • Automatické generování úloh pro uživatele na základě definovaných procesů
 • Zastupování podle plánované dostupnosti uživatele, delegování úkolů a dynamické řízení přístupu k potřebným dokumentům
 • Dvoustupňové schvalování a připomínkování dokumentů
 • Konfigurovatelné procesy pro automatizované zpracování dokumentů
 • Vyhodnocování pravidel na základě matice parametrů
 • Konfigurovatelné API pro integraci s jinými aplikacemi
 • Jednoduše přizpůsobitelné uživatelské rozhraní s jazykovými verzemi, včetně seznamů, formulářů a potřebných integrací s jinými aplikacemi
 • Napojení na adresářové služby společnosti (LDAP, Active Directory)

Document management system

Rozhraní, zobrazující dokument v požadovaném kontextu – spolu s jeho přílohami, souvisejícími dokumenty, historií verzí i historií připomínkování, schvalování.

Obsahuje funkcionalitu:

Document management system

Rozhraní, zobrazující dokument v požadovaném kontextu – spolu s jeho přílohami, souvisejícími dokumenty, historií verzí i historií připomínkování, schvalování.

 • Kategorizace dokumentů podle typů a registraturních značek
 • Řízení přístupových oprávnění k dokumentům podle skupin a uživatelů
 • Vyhledávání v dokumentech a jejich atributech prostřednictvím parametrů nebo libovolného textu
 • Rozšířené verzování dokumentů na základě typů dokumentů
 • Vymazání dokumentů na základě GDPR pravidel a registraturních značek
 • Konverze dokumentů do PDF
 • Konfigurovatelný podací plán
 • Centrální úložiště pro jakýkoliv objem dokumentů

Kategorizujte vytvářené dokumenty

Vytvořte kategorie dokumentů, které se vytvářejí na základě šablon jako součást procesů nebo jsou vytvářeny ad-hoc, uživateli. Určete, jaké atributy budou dokumenty obsahovat, kteří uživatelé budou k nim mít přístup a jaký proces je odpovědný za jejich zpracování během jejich životního cyklu.

Plánujte pracovní činnosti

Definujte pracovní postupy, na základě kterých jsou uživatelům vytvořeny a přiřazeny úlohy ke zpracování, zobrazené v osobním seznamu úloh. Nakonfigurujte automatické a manuální delegování úloh v případě, pokud nejsou přítomni uživatelé nebo oddělení odpovědné za jejich zpracování.

Administrativní Procesy

PRO APLIKACI DMS FLOW

DMS Flow je jednoduše přizpůsobitelná aplikace pro automatizaci životního cyklu dokumentů, která pokrývá celý cyklus od jeho vytvoření až po skartaci.

Elektronická registratura

Zajišťuje ukládání dokumentů, řízení přístupů, procesy archivace a vyřazování podle definovaného spisového pořádku.

Obsahuje funkcionalitu:

Elektronická registratura

Zajišťuje ukládání dokumentů, řízení přístupů, procesy archivace a vyřazování podle definovaného spisového pořádku.

 • Uživatelské rozhraní pro práci s přijatou a odeslanou poštou
 • Evidence přijaté a odeslané elektronické pošty z centrálních poštovních schránek společnosti
 • Automatické vytvoření úloh pro zpracování přijaté pošty
 • Evidence přijaté a odeslané papírové pošty
 • Konfigurovatelný proces pro zpracování obsahu přijaté pošty a zařazení do příslušné agendy
 • Konverze zpráv elektronické pošty do PDF

Zpracování přijatých faktur

Automatizuje všechny rutinní operace při zpracování faktur od přijetí v papírové nebo elektronické formě, přes jejich digitalizaci až po schválení a finální zpracování.

Obsahuje funkcionalitu:

Zpracování přijatých faktur

Automatizuje všechny rutinní operace při zpracování faktur od přijetí v papírové nebo elektronické formě, přes jejich digitalizaci až po schválení a finální zpracování.

 • Uživatelské rozhraní pro práci s přijatými fakturami a platebními příkazy
 • Automatické zpracování přijaté elektronické pošty a identifikace dokumentu faktury
 • Snadná konfigurace pravidel pro zpracování faktur
 • Zpracování příloh faktury, opravných dokladů a možnost včetně faktury dodavateli
 • Dvoustupňové schvalování přijatých faktur na základě pravidel a generovaných úloh
 • Automatické schvalování faktur na základě konfigurovatelných pravidel
 • Automatické vytížení údajů a položek faktury, včetně kontroly kvality, bez nutnosti zásahu uživatele, od 0,28 EUR bez DPH / faktura

Smluvní dokumentace

Přehledně roztřídí dokumenty, jejich detaily a náhledy, dostupné na jedno kliknutí. Unikátní vlastností je zobrazení všech dokumentů ve složce, ve verzích platných v zvoleném čase.

Obsahuje funkcionalitu:

Smluvní dokumentace

Přehledně roztřídí dokumenty, jejich detaily a náhledy, dostupné na jedno kliknutí. Unikátní vlastností je zobrazení všech dokumentů ve složce, ve verzích platných v zvoleném čase.

 • Personalizované uživatelské rozhraní pro práci s se smluvní dokumentací
 • Evidence obchodních partnerů a partnerské dokumentace
 • Řízené vytváření, připomínkování a schvalování MS Office dokumentů ze šablon
 • Evidence smluv a smluvní dokumentace
 • Dvoustupňové schvalování dokumentů podle definovaných pravidel
 • Správa MS Office šablon
 • Zobrazení dokumentů platných ve vybraném čase
 • Elektronické doručení a vzdálené podepisování dokumentů prostřednictvím služby DocuSign, od 1,00 EUR bez DPH / dokument

ISO dokumentace, interní předpisy a nařízení

Automaticky iniciuje revizi dokumentů, obeznámí zaměstnance o změnách a poskytuje evidenci o obeznámení se s aktuální směrnicí nebo předpisem.

Obsahuje funkcionalitu:

ISO dokumentace, interní předpisy a nařízení

Automaticky iniciuje revizi dokumentů, obeznámí zaměstnance o změnách a poskytuje evidenci o obeznámení se s aktuální směrnicí nebo předpisem.

 • Uživatelské rozhraní pro práci s dokumentací
 • Řízené vytváření, připomínkování a schvalování MS Office dokumentů ze šablon
 • Informování zaměstnanců o publikovaných dokumentech
 • Správa propojení mezi dokumenty
 • Dvoustupňové schvalování dokumentů podle definovaných pravidel
 • Selektivní zpřístupnění schválených dokumentů vybraným zaměstnancům společnosti v PDF formě
 • Zaznamenání vyslechnutí obsahu dokumentů
 • Proces sledování platnosti a obnovy dokumentů
 • Příprava budoucích verzí dokumentů a jejich automatické publikování

DocScan

Skenování a indexování dokumentů

Nástroj pro digitalizaci a kategorizaci dokumentů umožňuje převést papírové dokumenty na elektronické.
Skenujte a kategorizujte dokumenty přímo do aplikace DMS Flow.

Benefity aplikace

PROČ POUŽÍVAT DMS FLOW

Realizujte změny krátkém čase

Poskytujte nové produkty a služby rychleji ukládáním a zpracováním dokumentů na jednom místě. Zkraťte čas potřebný pro zpracování dokumentů podle předem definovaných procesů.

Rozvíjejte podnikání a expandujte

Podpořte jedinečnost vašeho podnikání aplikací, která se přizpůsobí vašim individuálním potřebám. Automatizujte opakované činnosti integrací stávajících aplikací a digitalizací dokumentů.

Ceník DMS Flow

aplikace a moduly

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NEJLEPŠÍ CENY

Konzultace k produktu

Získejte informace o možnostech implementace aplikace "DMS Flow" pro vaši společnost.

Před odesláním formuláře si přečtěte zásady ochrany osobních údajů v naší společnosti.