Správa a řízení
firemních dokumentů

Aplikace pro správu a řízení dokumentů je produkt jednoduše přizpůsobitelný potřebám každé společnosti. Obsahuje všechny vlastnosti systémů pro správu dokumentů a nástroje pro rychlou implementaci procesů a aplikací
digitalna-transformacia-unicore

Zpracování dokumentů

dle definovaných pravidel a postupů

Zlepšení zákaznické zkušenosti

Zrychluje zpracování požadavků vašich zákazníků a poskytuje okamžitý přehled o stavu zpracování jednotlivých dokumentů. Generuje dokumenty s jednotným firemním obsahem.

Flexibilní nástroj pro rozvoj společnosti

Podporuje zavedení nových produktů a služeb v krátkém čase, umožňuje zpracovávat a ukládat dokumenty na jednom místě. Zkracuje čas potřebný pro přístup k potřebným dokumentům

Připraven k použití v krátkém čase

Přizpůsobuje se individuálním potřebám společnosti. Udržuje konzistentní vazby mezi informacemi. Integruje aplikace pro digitalizaci a dlouhodobou archivaci dokumentů.

Vytvoření a kategorizace dokumentů

Nové dokumenty vznikají automaticky na základě šablon jako součást definovaných procesů, nebo je vytvářejí uživatelé ad-hoc. Kategorizace dokumentů definuje jaké informace dokumenty obsahují, kteří uživatelé mají k nim přístup a jaký proces je odpovědný za jejich zpracování během životního cyklu. Dokumenty jsou zařazeny do společné skupiny, která se týká stejné obchodní nebo organizační oblasti. Kategorizace dokumentů definuje administrátor konfigurací atributů.

Flexibilní uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní je individuálně přizpůsobitelné podle potřeb uživatelů. WYSIWYG nástroj podporuje rychlé vytváření formulářů a seznamů na úrovni konfigurace, s minimálními nároky na programování. Údaje se zobrazují uživatelům podle jejich potřeb, přístupových oprávnění a procesů. Aktivity prováděné uživateli jsou přehledně zaznamenány v aplikaci ve formě auditních záznamů.

Podpora procesů

Procesy definují způsob zpracování dokumentů, zobrazení aktuálně potřebného uživatelského rozhraní a výběr aktérů, kteří mají přístup k údajům. Proces je vytvořen WYSIWYG nástrojem, který umožňuje definovat postup automaticky a manuálně vykonávaných činností ve formě diagramu. Procesní diagram obsahuje aktuální stav procesu při jeho provádění, včetně realizovaných a budoucích činností. Součástí zpracování mohou být i údaje a funkce externích aplikací.

Integrace s externími aplikacemi

Zabudované integrační rozhraní podporuje aktivní využívání údajů a funkcí externích aplikací tak, jako by byly nativní součástí této aplikace. Informace jsou podle potřeb spojovány do jednotných celků. Integrační rozhraní udržuje konzistenci dat a zachovává přístupová oprávnění externích aplikací.

Podpora denních činností organizace

Uživatelé zpracovávají úlohy na základě postupu definovaného v procesech. Úkoly jsou uživatelům přiřazeny ke zpracování a zobrazené v osobním seznamu úloh. Aplikace podporuje automatické delegování úkolů pokud není přítomen uživatel, který je odpovědný za zpracování úlohy. Přenesení úkolů je jednoduše konfigurovatelné pro jednotlivé uživatele a skupiny a podporuje i manuálně přenesení vybraných úloh.

Systémová schéma

Proč používat DMS Flow

Zpracování dokumentů podle definovaných pravidel a postupů

Organizace pracují s různými dokumenty, jejichž životní cyklus je třeba řídit. Dokumenty vznikají v externím prostředí mimo organizace, jsou generovány různými aplikacemi nebo jejich vytvářejí uživatelé.

Týkají se interních činností společnosti, dodavatelů, zákazníků nebo státní správy. Jejich bezpečnostní klasifikace je různá, v závislosti na informacích, které obsahují.

Stav a obsah dokumentů se mění v závislosti na procesech, jimiž ve společnosti procházejí.
Během zpracování dokumentu jsou potřeba různé informace, které jsou uloženy v externích aplikacích nebo jsou součástí jiných dokumentů.

Technické vlastnosti

Produktový list

Objevte všechny užitečné vlastnosti aplikace DMS Flow.
Zadejte e-mail pro zaslání produktového listu.

Před odesláním formuláře si přečtěte zásady ochrany osobních údajů v naší společnosti.