DocScan-logo

Skenování a indexování
papírových dokumentů

Nástroj pro digitalizaci a kategorizaci dokumentů umožňuje převést papírové dokumenty na elektronické. Elektronické dokumenty obsahují různé informace, které se využívají při zpracování. Struktura informací není vždy ve tvaru, který umožňuje jejich další zpracování.

scanovanie-dokumentov-unicore

Přístup k informacím
bez ohledu na jejich původ a formu

Aplikace lokalizuje hledané informace a extrahuje je do potřebné struktury.
Extrahované údaje podporují jednoznačnou kategorizaci dokumentů. Nástroj je dostupný ve formě aplikace nebo webové služby.

Skenování

Desktopová aplikace podporuje skenování a zobrazení dokumentů. Obsah dokumentů je vizuálně validován uživatelem, který je může uspořádat, rozdělit do skupin nebo odstranit vybrané strany.

Aplikace podporuje import a zpracování existujících digitalizovaných dokumentů v obrazových formátech a PDF. Podporované jsou standardní komunikační rozhraní TWAIN a ISIS.

doc-scan-data-scanner
doc-scan-data-extraction

Extrahování údajů

Digitalizované dokumenty jsou automaticky roztříděny podle typu, který je možné v případě potřeby změnit. Na základě typu dokumentu probíhá vyhledávání a extrahování dat. Extrahované údaje se zobrazují přímo v připraveném formuláři vedle zobrazeného dokumentu v grafické podobě.

Údaje, které obsahují možné nedostatky, jsou zvýrazněny červenou barvou a uživatel je může validovat a upravit přímo ve formuláři. Dokument spolu s extrahovanými údaji je odeslán do vybrané cílové aplikace.

Extrahování dat může probíhat i v automatickém režimu bez zásahu uživatele ve formě webové služby.

Zaručená elektronická konverze

Pro potřeby dlouhodobé archivace digitálních dokumentů poskytujeme i službu zaručené elektronické konverze, která nahrazuje papírový dokument elektronickým i pro právní účely.

Elektronický dokument je platný na celém území EU. Služba je realizována ve spolupráci s notářským úřadem.

zarucena-elektronicka-konverzia

Konzultace k produktu

Získejte podrobné informace o aplikaci "Skenování a indexování dokumentů"
Stačí vyplnit nezávazný formulář, budeme Vás kontaktovat.
Před odesláním formuláře si přečtěte zásady ochrany osobních údajů v naší společnosti.