DocScan-logo

Skenování a indexování
papírových dokumentů

Nástroj pro digitalizaci a kategorizaci dokumentů umožňuje převést papírové dokumenty na elektronické. Elektronické dokumenty obsahují různé informace, které se využívají při zpracování. Struktura informací není vždy ve tvaru, který umožňuje jejich další zpracování.

skenovanie dokumentov

Přístup k informacím
bez ohledu na jejich původ a formu

Aplikace lokalizuje hledané informace a extrahuje je do potřebné struktury.
Extrahované údaje podporují jednoznačnou kategorizaci dokumentů. Nástroj je dostupný ve formě aplikace nebo webové služby.

Skenování

Desktopová aplikace podporuje skenování a zobrazení dokumentů. Obsah dokumentů je vizuálně validován uživatelem, který je může uspořádat, rozdělit do skupin nebo odstranit vybrané strany.

Aplikace podporuje import a zpracování existujících digitalizovaných dokumentů v obrazových formátech a PDF. Podporované jsou standardní komunikační rozhraní TWAIN a ISIS.

skenovanie dokumentov
vytazovanie dat

Extrahování údajů

Digitalizované dokumenty jsou automaticky roztříděny podle typu, který je možné v případě potřeby změnit. Na základě typu dokumentu probíhá vyhledávání a extrahování dat. Extrahované údaje se zobrazují přímo v připraveném formuláři vedle zobrazeného dokumentu v grafické podobě.

Údaje, které obsahují možné nedostatky, jsou zvýrazněny červenou barvou a uživatel je může validovat a upravit přímo ve formuláři. Dokument spolu s extrahovanými údaji je odeslán do vybrané cílové aplikace.

Extrahování dat může probíhat i v automatickém režimu bez zásahu uživatele ve formě webové služby.

Zaručená elektronická konverze

Pro potřeby dlouhodobé archivace digitálních dokumentů poskytujeme i službu zaručené elektronické konverze, která nahrazuje papírový dokument elektronickým i pro právní účely.

Elektronický dokument je platný na celém území EU. Služba je realizována ve spolupráci s notářským úřadem.

elektorinicka konverzia dokumentov

Konzultace k produktu

Získejte podrobné informace o aplikaci "Skenování a indexování dokumentů"
Stačí vyplnit nezávazný formulář, budeme Vás kontaktovat.