Realizácia projektov

Orientácia na zákazníka

Dlhodobá spokojnosť zákazníka je pre nás najdôležitejšou esenciou spolupráce. Ku každému zákazníkovi pristupujeme s individuálnou starostlivosťou, pričom naše pracovné postupy adaptujeme tak, aby boli v symbióze.

Záleží nám na životnom prostredí. Preto aj to minimum, čo môžeme spraviť pre úsporu energií a separáciu odpadu robíme zodpovedne. Podľa ISO 14001:2004.

Riadenie kvality

Pri realizácii projektov volíme najoptimálnejšie postupy, aby sme spoločne dosiahli očakávané výsledky s ohľadom na možnosti, priority a ciele zákazníka.

Podľa potrieb projektu kombinujeme klasické metódy riadenia a agilného vývoja, pričom preferujeme overené projektové metodiky OpenUP a SCRUM. Využívame pritom podporné systémy a nástroje od renomovanej spoločnosti Atlassian.

Samozrejme naše pracovné postupy sú riadené, zdokumentované a pravidelne certifikované podľa normy ISO 9001:2008.

Bezpečnosť

Know-how a citlivé údaje sú prirodzenou súčasťou projektov, preto k nim pristupujeme zodpovedne od prvého kontaktu a sme pripravení chrániť ich všetkými dostupnými prostriedkami a okamžite informovať zákazníka pri zistení akýchkoľvek rizík.

Máme vypracované bezpečnostné predpisy, ktorými sa riadime a ktoré sú pravidelne certifikované podľa normy ISO/IEC 27001:2013.

Efektivita

Máme radi vývojové nástroje a technológie pre rýchly vývoj business aplikácií (rapid application development), s ktorými naši zákazníci ušetria náklady investované do realizácie projektu a skrátia čas potrebný na uvedenie do prevádzky. Je úplne bežné, že úspory dosahujú 30%-40%. Sme partnermi viacerých spoločností, ktorých nástroje pre tento účel vyžívame, ako napríklad K2 alebo IBM, ale aj bezplatné technológie s otvoreným kódom (Open Source).

Technológie

Volíme optimálne riešenie vždy, z pohľadu zákazníka. Nemáme záujem predávať nové licencie, zväčšovať požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov zákazníka, zvyšovať náklady na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru. Využijeme v maximálnej miere už dostupné technológie. Ak ich zákazník nevlastní, vieme mu ich odporučiť pre konkrétny účel alebo pre súlad s ďalšou stratégiou.