Skenovanie a indexovanie dokumentov

Aplikácia
skenovanie a indexovanie dokumentov

Nástroj pre digitalizáciu a kategorizáciu dokumentov umožňuje previesť papierové dokumenty na elektronické. Elektronické dokumenty obsahujú rôzne informácie, ktoré sa využívajú pri spracovaní. Štruktúra informácií nie je vždy v tvare, ktorý umožňuje ich ďalšie spracovanie. Nástroj lokalizuje hľadané informácie a extrahuje ich do potrebnej štruktúry. Extrahované údaje podporujú jednoznačnú kategorizáciu dokumentov. Nástroj je dostupný vo forme aplikácie alebo webovej služby.

Prístup k informáciám
bez ohľadu na ich pôvod a formu

Skenovanie

Desktopová aplikácia podporuje skenovanie a zobrazenie dokumentov. Obsah dokumentov je vizuálne validovaný používateľom, ktorý ich môže usporiadať, rozdeliť do skupín alebo odstrániť vybrané strany. Aplikácia podporuje import a spracovanie existujúcich digitalizovaných dokumentov v obrazových formátoch a PDF. Podporované sú štandardné komunikačné rozhrania TWAIN a ISIS.
Skenovanie a indexovanie dokumentov
Extrahovanie údajov

Extrahovanie údajov

Digitalizované dokumenty sú automaticky roztriedené podľa typu, ktorý je možné v prípade potreby zmeniť. Na základe typu dokumentu prebieha vyhľadávanie a extrahovanie údajov. Extrahované údaje sa zobrazujú priamo v pripravenom formulári vedľa zobrazeného dokumentu v grafickej podobe. Údaje, ktoré obsahujú možné nedostatky sú zvýraznené červenou farbou a používateľ ich môže validovať a upraviť priamo vo formulári. Dokument spolu s extrahovanými údajmi je odoslaný do vybranej cieľovej aplikácie. Extrahovanie údajov môže prebiehať aj v automatickom režime bez zásahu používateľa vo forme webovej služby.

Zaručená elektronická konverzia

Pre potreby dlhodobej archivácie digitálnych dokumentov poskytujeme aj službu zaručenej elektronickej konverzie, ktorá nahrádza papierový dokument elektronickým aj pre právne účely. Elektronický dokument je platný na celom území EU. Služba je realizovaná v spolupráci s notárskym úradom.
Zaručená elektronická konverzia

Konzultácia k produktu

Získajte podrobné informácie k aplikácií "Skenovanie a indexovanie dokumentov​"

Pred odoslaním formulára si prečítajte zásady ochrany osobných údajov v našej spoločnosti.